Värdering

Muntliga värderingar i samband med försäljningsuppdraget ingår i förmedlingsarvodet.

Vi utför även värderingsuppdrag i de fall då du inte har för avsikt att sälja din fastighet. För att vi skall kunna utföra värderingsuppdraget behöver vi besöka din fastighet. Du behöver också förse oss med information om fastigheten, t.ex vilka eventuella åtgärder som är gjorda, planritningar etc. Vi gör anteckningar och fotograferar för att säkerställa att vi har så mycket information som möjligt om fastigheten samt tar även ut fastighetshandlingar ur fastighetsdatasystemet. Med detta underlag kan vi sedan göra en kvalitativ värdering.

Kostnad

  • Bostadshus och fritidsobjekt fr 400 €
  • Lägenheter fr 250 €
  • Kostnad för handlingar tillkommer, ex. fastighetshandlingar och disponentintyg
  • Kostnad för km-ersättning tillkommer
  • Övriga objekt – kontakta oss för offert
  • Värdering av skärgårdsobjekt – kontakta oss för offert