Övriga tjänster

Övriga tjänster och kostnader

  • lagfartsansökan fr. 200 €
  • ansökan om jordförvärvstillstånd fr. 200 €
  • ägobytesavtal, görs om du vill byta markområde med din granne för att få en bättre gränsdragning mellan era fastigheter, kontakta oss för offert.
  • servitutsavtal, görs om ni som markägare är överens om att en av er skall ha rätt att änvända markområde för tex båtplats, parkering mm, kontakta oss för offert.
  • delningsöverenskommelse, görs om ni är flera som äger en fastighet i kvotdelar ( ex 1/3) och ni vill dela fastigheten så att var och en får ett eget markområde. Kontakta oss för offert!
  • kostnad för handlingar tillkommer, ex. fastighetshandlingar samt disponentintyg.

Samtliga priser är inklusive moms.