Överlåtelsehandlingar

Överlåtelsehandling i samband med fastighetsförmedling (köpebrev, gåvobrev)


Kostnader:

  • överlåtelsehandling 280 €
  • offentligt köpvittne (vid fast egendom) 120 €
  • skilt arvode utgår för deklarationer och ansökningar


Överlåtelsehandling utan fastighetsförmedling

Vi utför även överlåtelsehandlingar för objekt som inte säljs via fastighetsförmedling. Kontakta oss gärna när du vill ha ett köpebrev eller gåvobrev skrivet. På 3 Partners Ab är vi alla av lantmäteriverket utsedda offentliga köpvittnen, som behövs vid överlåtelse av fast egendom. Vi upprättar överlåtelsehandlingen samt går igenom överlåtelsen med dig och ger information om nödvändiga handlingar samt blanketter som behövs.


Kostnader:

  • överlåtelsehandling fast egendom (bostadshus, fritidsobjekt, holmar, skog o s v) 330 €
  • överlåtelsehandling, lägenheter 330 €
  • offentligt köpvittne (vid fast egendom) 120 €
  • kostnader för handlingar tillkommer, ex. fastighetshandlingar samt disponentintyg.
  • skilt arvode utgår för deklarationer, ansökningar och utredningar.