Tjänster

Utöver fastighetsförmedling utför vi bl a

  • värderingsuppdrag
  • överlåtelsehandlingar (gåvobrev och köpebrev)
  • lagfartsansökningar
  • jordförvärvstillstånd samt juridiska ärenden

Vi sköter även om lantmäterifrågor såsom ägobyten, servitutsavtal med mera.