Provisioner

Våra provisioner vid fastighetsförmedling är progressiva och baseras på det faktiska försäljningspriset.

I provisionen ingår:

  • muntlig värdering
  • rådgivning före, under och efter försäljningen
  • fotografering av objektet
  • framtagande av handlingar såsom ex. disponentintyg och fastighetshandlingar
  • uppgörande av prospekt
  • marknadsföring av objektet på vår hemsida.
  • marknadsföring på sociala medier
  • annonsering i lokal dagstidning
  • visningar
  • km-ersättningar till/från objektet

 

Provisioner vid fastighetsförmedling

 
Försäljningspriset Provision inkl. moms
0 - 100 000 € 3,5 %
100 001 - 180 000 € 3,35 %
180 001 - 260 000 € 3,1 %
260 001 €  - 2,9 %

Provisionen är baserad på det faktiska försäljningspriset och är lika för alla typer av objekt.

Minimiarvode 2 200 € (inklusive moms).

Vi rekommenderar att en överlåtelsebesiktning/konditionsgranskning görs vid försäljning av bostadshus.

Vid försäljning av lägenhet rekommenderas en besiktning invändigt, speciellt i badrum och kök.

Vid försäljning av bostadshus skall energideklaration utföras.

Säljaren svarar för kostnader för besiktning och energideklaration.

 

Du får följande information på Landskapsregeringens webbplats:

Läs vår mera allmänt kring energideklaration för byggnader

Läs mera om vår landskapsförordning gällande energideklaration för byggnader

Läs mera om vår landskapslag kring energideklaration för byggnader