Planerar du att köpa en bostad?


Gratulerar, det är en plan som ofta är väldigt glädjefylld! Att köpa sin bostad är en stor händelse i livet och det är många saker att fundera på inför köpet.

Se vår beskrivning av hela processen här nedan. Vi guidar dig från din första tanke att köpa en bostad till undertecknat köpebrev.

Vad är viktigt för dig? Tänk igenom vad det är du vill ha. Det är lätt att dras med av vackra bilder på olika bostäder och att vilja ha allt från kakelugn till havsutsikt. Tänk igenom vad det är du uppskattar mest och kontrollera att dina önskemål faller inom ramen för din budget. Det hjälper dig att sortera fram lämpliga objekt och att finna vägen fram till ditt mål.

Finansiering

Vi rekommenderar att du som köpare börjar med att se över den ekonomiska delen och vid behov kontaktar din bank för att diskutera finansieringen. Lånebesked från bankerna kan ibland dröja och det kan bli ont om tid om det finns flera intressenter på det objekt du vill köpa.

Efter att du erhållit ett lånebesked kan du i lugn och ro bekanta dig med olika objekt och förhoppningsvis dyker rätt boende upp.

Undersökningsplikt

En köpare får enligt lag inte åberopa fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Detta kallas för köparens undersökningsplikt.

När du hittat rätt objekt

När du hittat rätt objekt och är villig att betala det som säljaren begär så meddelar du mäklaren. I och med det har du accepterat utgångspriset. Efter det bestäms en tid när affären stänger och fram till det så har övriga spekulanter tid på sig att meddela att även de accepterat utgångspriset.

När affären stängs ordnas en budgivning mellan de som accepterat utgångspriset. Om ingen accepterar utgångspriset kan du lämna ett anbud under utgångspriset som förs fram till säljaren som antingen antar anbudet (tackar ja till anbudet) eller förkastar anbudet (tackar nej till anbudet).

Budgivning

Budgivningen, som är muntlig, håller vi på vårt kontor. Före budgivningen startar går vi igenom viktiga villkor för affären som tex betalningstid, tillträde, minimihöjning av anbud med mera. Budgivare kan höja sitt bud ett obegränsat antal gånger. Det är bra att vara väl förberedd inför budgivningstillfället.

Före slutbudet gör vi en nedräkning ”första, andra, tredje”, och därefter är budgivningen avgjord.

Köpebrev

Så snart som möjligt efter att en köpare är utsedd tecknas köpebrevet under och köpesumman betalas enligt villkor i köpebrevet. Säljaren lämnar över nycklarna till köparen. Säljare och köpare ordnar så att el-, vatten- och avloppsanslutningar förs över till köparen.

Säljaren skall deklarera försäljningen och betala eventuell skatt på försäljningsvinst i ”Min Skatt”. Köparen skall lämna in en överlåtelseskattedeklaration i ”Min Skatt” I vissa fall är försäljningen/köpet skattefritt. Bostaden lämnas över i välstädat skick.

Överlåtelseskatt

En köpare är befriad från överlåtelseskatt vid köp av första bostad, om köparen ej tidigare ägt minst hälften av ett bostadshus eller minst hälften av aktier /andelar som berättigar till besittning av en bostadsaktielägenhet och om köparen har fyllt 18 år men är under 40 år. För att få befrielse krävs också att köparen använder, eller börja använda, huset/lägenheten som egen stadigvarande bostad.

I övriga fall betalar köparen 4% överlåtelseskatt vid köp av fast egendom och 2% överlåtelseskatt vid köp av bostadsaktier.

Läs mera kring överlåtelseskatt på skatteförvaltningens hemsida

Läs mer om deklaration av överlåtelsevinst eller förlust på skatteförvaltningens hemsida

Jordförvärvstillstånd /hembygdsrätt

Vill du flytta till Åland och köpa fastighet på Åland? Saknar du åländsk hembygdsrätt?

Du kan då ansöka om ett jordförvärvstillstånd från Ålands landskapsregering om marken understiger 4 000 m². Marken ska finnas inom planerat område, i bykärna eller vara ett annat område som är avsett för fast bosättning. Marken får gränsa till vatten inom planerat område. Till marken får inte höra andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och fiskerättigheter. Ditt tillstånd kommer att innehålla ett villkor som förutsätter fast bosättning.

Det finns även andra situationer då du kan förvärva fast egendom på Åland fastän du saknar åländsk hembygdsrätt.

Länkar och blanketter gällande hembygdsrätt:

Ansök om hembygdsrätt digitalt på Ålands Landskapsregering

Läs mera vad som gäller för hembygdsrätt på Ålands Landskapsregering

Läs mera kring landskapslag om åländsk hembygdsrätt på Ålands Landskapsregering

Läs mera kring landskapslag om hembygdsrättsförfarande på Ålands Landskapsregering

 

Länkar och blanketter gällande jordförvärv:

Ansök om jordförvärvstillstånd digitalt på Ålands Landskapsregering

Läs mera om jordförvärv vid flytt till Åland på Ålands Landskapsregering

Läs mera kring landskapslag om jordförvärv på Ålands Landskapsregering

Läs mera om landskapsförordning om jordförvärv på Ålands Landskapsregering

Läs mera på Finlex om Jordförvärvslagen

 

Lagfart/registrering i aktieboken

En ny ägare till en fastighet behöver ansöka om lagfart till lantmäteriverket inom sex månader från undertecknandet av köpebrevet. Lagfarten är en registrering av äganderätten. En ny ägare till en bostadsaktielägenhet behöver få antecknat på aktiebrevet att det transporteras på köparen samt även kontakta disponenten/styrelseordföranden för att få sin äganderätt registrerad i bostadsaktiebolagets aktiebok.

Se även länk med information om det nya elektroniska bostadsdatasystemet gällande bostadsaktier och dess registrering här nedan/intill.

Det här är en kort sammanfattning av ett fastighetsköp och vi betonar att varje affär kräver en noggrann genomgång.

Läs mera om lagfart på Lantmäteriverkets hemsida

Läs mera om registrering av aktielägenhet här

Läs mera om registrering av digitala aktiebrev på Bostadsdatasystem

Det finns mycket bra information att hämta från Konkurrens och Konsumentverkets webbplats gällande köp av bostad. 

Läs mera om köp av bostad på KKVs webbplats