Centrumlägenhet vid Torggatan 8

Centrumlägenhet vid Torggatan 8

Fasad på Torggatan 8