Radhustomter vid Björkvägen i Godby

Radhustomter vid Björkvägen i Godby