Bostadstomt i Emkarby, Finström

Bostadstomt i Emkarby, Finström

Radhustomter vid Björkvägen i Godby

Radhustomter vid Björkvägen i Godby

Västerläge på Kalvholm, Mickelsö

Västerläge på Kalvholm, Mickelsö

Esteshärorna i Hellsö

Esteshärorna i Hellsö

VERKSTADS/LAGERHALL

VERKSTADS/LAGERHALL

Bostadshus i Ämnäs

Bostadshus i Ämnäs

Lägenhet vid Doppingvägen 4

Lägenhet vid Doppingvägen 4

Fasad

Fritidsbostad i Skogboda

Fritidsbostad i Skogboda

Bostadshus i Godby

Bostadshus i Godby

Tomt i Asterholma

Tomt i Asterholma

Stuga på holme i Finnö

Stuga på holme i Finnö

Fritidsbostad vid Lumparsund

Fritidsbostad vid Lumparsund

Åker och skog i Westergeta

Åker och skog i Westergeta